Nature

دستگاه سنجشگر اندازه ذرات | دستگاه آنالیز قطر ذرات | اندازه گیری ذرات dls | اندازه گیری اندازه ذرات | دستگاه اندازه گیری ذرات | دستگاه اندازه گیری ذرات نانو | اندازه گیری سایز ذرات | دستگاه اندازه گیری سایز ذرات | اندازه گیری قطر ذرات | قیمت دستگاه اندازه

بررسی اندازه و توزیع اندازه ذرات، از جمله پروسه های مورد نیاز جهت تولید و ساخت محصولات مختلف است. از آنجایی که این شاخص‌ها، تاثیر زیادی بر روی استحکام مکانیکی، دانسیته و خواص نوری و حرارتی محصول نهایی دارد، تعیین آن‌ها بسیار ضروری است.

همچنین، مطالعه پایداری امولسیون ها و سوسپانسیون ها با تکیه بر اندازه گیری پتانسیل زتا از جمله نیازهای صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی-آرایشی است که با دستگاه های آنالیز قطر ذرات انجام می‌گردد.

این تجهیزات، امکان تعیین اندازه و توزیع اندازه ذرات و توزیع بار بر سطح ذرات را فراهم می‌کنند. همچنین، در میان این ابزارها، دستگاه هایی تولید شده‌اند که می‌توانند آزمایش پودرها را به صورت پخش شده در یک سوسپانسیون انجام دهند.

نکته حائز اهمیت تفاوت در ساختار اندازه گیری مدل‌های مختلف است که با توجه به نیازهای متفاوت در زمینه ‌های گوناگون طراحی و تولید می‌شوند.

 

دستگاه سنجشگر اندازه ذرات | دستگاه آنالیز قطر ذرات | اندازه گیری ذرات dls | اندازه گیری اندازه ذرات | دستگاه اندازه گیری ذرات | دستگاه اندازه گیری ذرات نانو | اندازه گیری سایز ذرات | دستگاه اندازه گیری سایز ذرات | اندازه گیری قطر ذرات | قیمت دستگاه اندازه گیری ذرات | دستگاه های اندازه گیری ذرات معلق