Nature

ماشین بیهوشی ppt | دستگاه بیهوشی استنشاقی دامپزشکی | سودالایم ماشین بیهوشی | ماشین بیهوشی datec | ماشین بیهوشی دست دوم | تجهیزات بیهوشی | ماشین بیهوشی heyer | اموزش ماشین بیهوشی | فروش دستگاه بیهوشی دست دوم | ماشین بیهوشی heyer | قیمت دستگاه الکتروشوک فیل

anes

دستگاه بیهوشی یکی از ابزارهای همیشگی اتاق عمل می باشد و پزشک متخصص به وسیله آن دوز داروهای بیهوشی را به طور مداوم به بیمار می دهد تا در حین انجام عمل بیمار به هوش نیاید.

دستگاه بیهوشی به دلیل کارکرد بسیار حساسی که بر روی بیمار اعمال میکند، از پیچیدگی و فن آوری های خاصی بهره می برد . دستگاه انتقال بیهوشی دهنده های استنشاقی شامل اجزای مختلفی است که در برقراری بیهوشی استنشاقی با یکدیگر مرتبط می شوند.

اجزای سیستم عبارتند دستگاه بیهوشی یا ماشین بیهوشی یا دستگاه بویل، توسط متخصص بیهوشی یا پرستار بیهوشی جهت حفظ بیهوشی در هنگام عمل جراحی استفاده می‌شود. رایجترین نوع دستگاه بیهوشی که در حال حاضر در سراسر دنیا گسترده شده و درحال استفاده است ماشین بیهوشی با جریان پیوسته است، که طراحی شده تا بتواند میزان ثابت و دقیقی از مخلوط گازهای طبی (مانند اکسیژن یا دی نیتروژن مونوکسید) را با میزان ثابتی از گازهای بیهوشی (مانند ایزوفلوران) ترکیب کرده و در نهایت با یک جریان و فشار ثابت و به شکل امن تحویل بیمار دهد.

 

ماشین بیهوشی ppt | دستگاه بیهوشی استنشاقی دامپزشکی | سودالایم ماشین بیهوشی | ماشین بیهوشی datec | ماشین بیهوشی دست دوم | تجهیزات بیهوشی | ماشین بیهوشی heyer | اموزش ماشین بیهوشی | فروش دستگاه بیهوشی دست دوم | ماشین بیهوشی heyer | قیمت دستگاه الکتروشوک فیلیپس | ماشین بیهوشی نپتون