Nature

اتوآنالایزر بیوشیمی | خرید اتوآنالایزر بیوشیمی | فروش اتوآنالایزر بیوشیمی | اتوآنالایزر بیوشیمی | فروش اتوآنالایزر بیوشیمی | اتوآنالایزر آزمایشگاهی | خرید اتوآنالایزر بیوشیمی

آنالايزرهاي بيوشيميايی دستگاه هايی هستند که غلظت متابوليت ها، الکتروليت ها، پروتئين ها و داروها را در سرم، پلاسما، ادرار و مايع مغزس نخاعس (CSF) و ساير مايعات بدن با دقت و صحت بالا اندازه گيری می کنند.
اتوآنالايزرهای بيوشيمی با هدف بالا بردن سرعت پاسخ دهی، بهبود کيفيت نتايج، کاهش مصرف reagents و نيز کاهش تعداد پرسنل در آزمايشگاه ها کاربرد فراوان دارد. در اين قسمت مروری کلی بر تقسيم بندی اتوآنالايزرها و روش های مختلف اندازه گيری در آنها خواهيم داشت.

مزايای به کارگيری اين سيستم ها در آزمايشگاه عبارتند از:

۱) افزايش سرعت و حجم کاري
۲) کاهش خطاهاس انساني
۳) افزايش دقت و صحت نتايج
۴) صرفه جويس در مصرف نمونه و معرف ها
۵) دقت در تکرار آزمايش (تکرار پذير بودن آزمايش)
۶) کاهش هزينه هاي جانبي و کاهش پرسنل در آزمايشگاه
۷) تقسيم بندس اتوآنالايزرهای بيوشيمی براساس روش خواندن تست ها

 

اتوآنالایزر بیوشیمی | خرید اتوآنالایزر بیوشیمی | فروش اتوآنالایزر بیوشیمی | اتوآنالایزر بیوشیمی | فروش اتوآنالایزر بیوشیمی | اتوآنالایزر آزمایشگاهی | خرید اتوآنالایزر بیوشیمی