Nature

خرید کاپنومتر | کاپنوگرافی | کاپنومتر | قیمت کاپنومتر | فروش کاپنومتر | دستگاه کاپنوگراف | کاپنوگراف | قیمت کاپنوگراف | اجزای دستگاه کاپنوگراف | نحوه استفاده از کاپنوگراف

 

دستگاه کاپنوگراف چیست؟

اکثر بیماران در حین عمل جراحی باید بیهوش باشند و در آن زمان کنترل سطح هوشیاری و همچنین تنفس بیمار از اهمیت ویژه ای برخوردار است. کنترل سطح اکسیژن مورد استفاده بدن در زمان بیهوشی به وسیله کاپنومتری مشخص می شود.

کاپنوگرافی یک روش مانیتورینگ بیهوشی است که با استفاده از آن فشار نسبی کربن دی‌اکسید در هوای بازدمی بیمار سنجیده می‌شود. بیشترین توسعه و اصلی‌ترین کاربرد این وسیله در هنگام بیهوشی و مراقبت‌های ویژه پزشکی می‌باشد.

کاپنومترها میزان دی‌ اکسید کربن در هوای بازدمی را به شکل یک نمودار برحسب میلیمتر جیوه و زمان نشان می‌دهد یا به شکل کمتر مرسوم آن میزان حجم هوای بازدمی را نمایش می‌دهد. همچنین با استفاده ازکاپنومتر می‌توان میزان کربن دی‌اکسید در هوای دمی وقتی از سیستم تنفس مجدد در هنگام بیهوشی استفاده می‌شود را تشخیص داد. این بررسی اطلاعات بسیار مهمی را در اختیار پزشک معالج قرار می دهد که با استفاده از آن می تواند وضعیت عمومی بیمار را مورد بررسی قرار دهد.

کاربرد کاپنوگراف

کاربرد تشخیصی کاپنوگراف

کاپنوگرافی اطلاعات کافی در مورد تولید CO2، خونرسانی ریه، تهویه کیسه هوایی، الگوی تنفسی و میزان حذف CO2 از سیستم تنفسی حین بیهوشی را نشان می‌دهد.

کاربرد کاپنوگراف در بیهوشی

در طی بیهوشی بین بیمار و دستگاه بیهوشی یک اثر متقابل وجود دارد. معمولاً ارتباط حیاتی بین دو جز شامل لوله تراشه یا ماسک و کربن دی‌اکسید برقرار است که معمولاً توسط این وسیله کنترل و مانیتور می‌شود. کاپنوگرافی به طور مستقیم منعکس کننده میزان حذف CO2 از جریان خون توسط ریه درحین بیهوشی می‌باشد و به طور غیر مستقیم بیان کننده میزان تولید CO2 توسط بافت و جریان خون ریه می‌باشد.

کاربرد کاپنوگراف در اورژانس

کاپنوگرافی در خدمات اورژانس (EMS) برای تشخیص و درمان مصدومان و نیازمندان به کمک در خارج بیمارستان به طور فزاینده‌ای در حال استفاده شدن است. به عنوان مثال برای تأیید محل صحیح لوله تراشه یا زمانی که از یک وسیله برای بازکردن راه هوایی بیمار استفاده می‌شود از کاپنوگرافی استفاده می‌شود زیرا اگر لوله گذاری تراشه به درستی انجام نشود احتمال مرگ بیمار وجود دارد.

 

خرید کاپنومتر | کاپنوگرافی | کاپنومتر | قیمت کاپنومتر | فروش کاپنومتر | دستگاه کاپنوگراف | کاپنوگراف | قیمت کاپنوگراف | اجزای دستگاه کاپنوگراف | نحوه استفاده از کاپنوگراف