Nature

تخت بیمارستانی | تخت بیمار خانگی | تخت بیمارستانی سه شکن | تخت بیمارستانی قیمت | تخت | بیمارستانی دست دوم | تخت بيمارستاني برقي | تخت بیمار دست دوم | تخت بیمار برقی | تخت بیمار قیمت | تخت بیمار خانگی برقی | تخت بیمار در منزل | تخت بیمار اجاره | تخت انتقال

تخت بستری بیمار

تخت بیمارستانی تخت‌خوابی است که ویژهٔ بیماران بستری‌شده در بیمارستان یا دیگر کسانی که به مراقبت‌های پزشکی نیاز دارند، طراحی شده‌ است. این تخت‌ها ویژگی‌های خاصی دارند که سبب می‌شوند تا بیمار در شرایط تندرستی مناسبی باشد و احساس راحتی کند. اگرچه نام آن تخت بیمارستانی است اما امروزه بسیاری از آنها برای استفاده بیماران در منازل به عنوان تخت بستری خانگی استفاده می شود. از انواع تخت بیمارستانی می توان تخت های بیمارستانی مکانیکی، تخت های بیمارستانی نیمه الکترونیک و تخت های بیمارستانی الکترونیکی (فول) نام برد.

یک تخت بیمارستانی حتما می بایست دارای ویژگی های زیر باشد:

- ارتفاع کلی تخت، قسمت سری تخت و قسمت پایین تخت قابل تنظیم باشد

- دارای ریل ها و حفاظ های کناری قابل باز و بسته شدن باشد.

-دارای کنترل کننده هایی برای تنظیم اتوماتیک پارامترهای تخت باشد.

انواع تخت های بیمارستانی

تخت های بیمارستانی مکانیکی: این تخت ها ساده ترین نوع تخت های بیمارستانی هستند و برای تنظیم ارتفاع و سر و پای تخت می بایست به صورت دستی و بوسیله اهرم عمل کرد.
تخت های بیمارستانی نیمه الکترونیک: در این نوع تخت ها تنظیم ارتفاع تخت به صورت دستی است اما تنظیم سری و پای تخت به صورت برقی انجام می گیرد. 
تخت های بیمارستانی الکترونیکی (فول) : در این تخت ها تنظیم ارتفاع کلی تخت به همراه تنظیمات سر و پای تخت به صورت اتوماتیک انجام می گیرد.

 

تخت بیمارستانی | تخت بیمار خانگی | تخت بیمارستانی سه شکن | تخت بیمارستانی قیمت | تخت | بیمارستانی دست دوم | تخت بيمارستاني برقي | تخت بیمار دست دوم | تخت بیمار برقی | تخت بیمار قیمت | تخت بیمار خانگی برقی | تخت بیمار در منزل | تخت بیمار اجاره | تخت انتقال بیمار | تخت بیمار برقی خانگی | تخت بیمار برقی دست دوم | تخت بیمار خانگی دست دوم | تخت بیمار دو شکن | تخت بیمار ساده | تخت بیمارستان