Nature

دستگاه وکیوم دندانپزشکی | دستگاه استریل دندانپزشکی | دستگاه استریل وسایل دندانپزشکی | قیمت دستگاه استریل دندانپزشکی | دستگاه استریل لوازم دندانپزشکی

خشک کن

در گذشته از حرارت خشک (فور) جهت استریل وسایل در دندانپزشکی استفاده می شد ولی هم اکنون از حرارت مرطوب و دستگاه اتوکلاو برای این کار استفاده می شود.اتوکلاو های مختلفی جهت استریلیزاسیون وسایل دندانپزشکی وجود دارد ولی بهتر است از اتوکلاو هائی استفاده شود که دستگاه خشک کن ووکیوم دارند.در ضمن انواعی که فیلتر های ضد باکتری دارند بر بقیه ارجهیت دارند.بسیار مهم است که کلیه وسایل دندانپزشکی که در دهان بیمار به کار برده می شود(از جمله آنگل وسر توربین )استریل گردند.از دیگر وسایلی که در دندانپزشکی برای تمیز کردن وسایل دندانپزشکی استفاده می گردد دستگاه اولتراسونیک است.این دستگاه با ایجاد امواج اولتراسونیک ذرات چسبیده به ابزار دندانپزشکی را کاملا” تمیز کرده و آن ها را آماده برای استریل کردن می کند.

از این دستگاه ها برای خشک کردن ابزارآلات جراحی، لوله های بیهوشی، گرم نگه داشتن پتو ها و . ... ضمنآ استفاده از اشعه UV در طی فرآیند خشک کن امکان پذیر است.

با توجه به استفاده مداوم از ابزار پزشکی و آلوده شدن این وسایل در اثر استفاده و تماس با مواد میکروبی ، استریل کردن آنها ضروری است. اتوکلاو بهترین طریق استریل کردن وسایل است. این طریقه استریل کردن ، کلیه میکروب ها اعم از معمولی و اسپورها را از بین می برد و مدت زمان آن برای وسایل فلزی و پارچه ای فرق میکند.

 

دستگاه وکیوم دندانپزشکی | دستگاه استریل دندانپزشکی | دستگاه استریل وسایل دندانپزشکی | قیمت دستگاه استریل دندانپزشکی | دستگاه استریل لوازم دندانپزشکی