Nature

میکروسکوپ دندانپزشکی پ میکروسکوپ دندانپزشکی قیمت | میکروسکوپ های دندانپزشکی | خرید میکروسکوپ دندانپزشکی | فروش میکروسکوپ دندانپزشکی | کاربرد میکروسکوپ دندانپزشکی

den microscope

میکروسکوپ دندانپزشکی چیست؟

از این روش بیشتر در روش های مهمی مانند عصب کشی یا جراحی های دشوار مانند ایمپلنت دندان استفاده می شود. در طول ۲۰ سال گذشته، این روش خود را در اغلب حوزه های دندانپزشکی از جمله درمان های پریودنتال و دندانپزشکی زیبایی مطرح کرده است. دندانپزشکی میکروسکوپی برای ارائه دید بهتر از دندان و درمان به دندانپزشک ابداع شده است.

مزایای میکروسکوپی دندانپزشکی :

  • میکروسکوپ دقت دیدی ۴۰۰ مرتبه بهتر از چشم غیر مسلح و ۱۰۰ مرتبه دقیق تر از لوپ چشمی است.
  • بزرگنمایی حاصل از این روش، دقت در انجام درمان را افزایش می دهد و میزان آسیب و تخریب وارد شده به بافت مجاور را در تمام درمان ها و جراحی های دندانپزشکی کاهش می دهد.

 

میکروسکوپ دندانپزشکی | میکروسکوپ دندانپزشکی قیمت | میکروسکوپ های دندانپزشکی | خرید میکروسکوپ دندانپزشکی | فروش میکروسکوپ دندانپزشکی | کاربرد میکروسکوپ دندانپزشکی