Nature

میکروموتور دندانپزشکی | میکروموتور جراحی قیمت | دستگاه میکروموتور جراحی | خرید میکرو موتور جراحی دندانپزشکی | قیمت میکروموتور دندانسازی | قیمت میکروموتور دندانپزشکی | قیمت میکروموتور

 

میکروموتور ابزار چرخنده با دور پایین می باشد.نیروی محرکه آن برق و با ولتاژ متغیر DC که حداکثر ۲۴ ولت می باشد به حرکت در می آید. برق DC مانند برق باطری بوده و فاقد فرکانس می باشد.انتهای میکروموتور اصلاً شبیه ایرموتور نمیباشد و بهراحتی میتوان این دو دستگاه را از یکدیگر تشخیص داد. در میکروموتور دور چپ و راست با دست امکان پذیر نبوده و باید با پدال انجام شود. یکی از مزیتهای میکروموتور به ایرموتور نرمتر کارکردن و کاربرد بدون ارتعاش میباشد و به همین دلیل در اعمال جراحی از میکرو موتور استفاده می شود. 

 

میکروموتور دندانپزشکی | میکروموتور جراحی قیمت | دستگاه میکروموتور جراحی | خرید میکرو موتور جراحی دندانپزشکی | قیمت میکروموتور دندانسازی | قیمت میکروموتور دندانپزشکی | قیمت میکروموتور