Nature

دیونایزر آزمایشگاهی | دیونایزر دست دوم | دیونایزر رومیزی | دیونایزر آب مقطر گیری | خرید دیونایزر آزمایشگاهی | دستگاه دیونایزر آزمایشگاهی | قیمت دستگاه دیونایزر آزمایشگاهی | قیمت دیونایزر آزمایشگاهی

آب مقطرساز و دیونایزر

دیونایزر یک ستون کاتیونی با رزین کاتیونی و یک ستون آنیونی با رزین آنیونی دارد. این دستگاه تولید آب خالص (آب بدون یون) را انجام میدهد. عملکرد رزین در ستون کاتیونی همه ی کاتیون ها مثل کلسیم، سدیم و…حذف میشود. عملکرد رزین در ستون آنیون ها مثل نیترات، کربنات و… حذف میشود. اسید ستون کاتیونی و سود ستون آنیونی زنده می شود.

دستگاه دیونایزر معمولاً از جنس S.S 316L و FRP است. برای آسانی اپراتور خودکار میتوان دستگاه دیونایزر راه اندازی کرد. این دستگاه در دو نوع آزمایشگاهی یا صنعتی طراحی مشود. از سیستم های خوب تصفیه آب صنعتی میتوان به سیستم تهیه آب مقطر اشاره کرد. این سیستم به دلیل داشتن راندمان کاری بالا توصیه میشود.

كاربرد آب مقطر ساز و دستگاه دیونایزر:

  • آب مقطر سازی
  • آرایشی و بهداشتی
  • پزشکی و دارویی
  • در رنگ سازی
  • ریسندگی و الیاف
  • شستن قطعه های الکترونیکی
  • کوره های القایی

 

دیونایزر آزمایشگاهی | دیونایزر دست دوم | دیونایزر رومیزی | دیونایزر آب مقطر گیری | خرید دیونایزر آزمایشگاهی | دستگاه دیونایزر آزمایشگاهی | قیمت دستگاه دیونایزر آزمایشگاهی | قیمت دیونایزر آزمایشگاهی