Nature

ست رابردم

ست رابردم به معنی سد لاستیکی است.
از رابردم در بسیاری از کارها به منظور جلوگیری از نشت خون و بزاق به محیط کار دندانپزشک استفاده می شود.
برای جداسازی و ایزولاسیون محیط عمل که در کارهای مختلف دندانپزشکی نظیر اندودونتیکس، ترمیمی و پریو به کار می‌رود.
رابردم از آسپیره یا بلعیده‌شدن اتفاقی وسایل کوچک، مواد یا محلول‌های شستشو دهنده جلوگیری می‌کند.
همچنین بیمار را در برابر صدمات حاصل از وسایل چرخشی یا دستی محافظت می‌کند.
رابردم محیط خشک و تمیز و دید بهتری برای دندان‌پزشک فراهم می‌کند و خطر انتشار بیماری‌های عفونی را کاهش می‌دهد.