Nature

قیمت دستگاه آندوسکوپی | اجزای دستگاه آندوسکوپی | دستگاه آندوسکوپ چیست | قیمت دستگاه آندوسکوپی دست دوم | نمایندگی دستگاه آندوسکوپی المپوس | اجزای دستگاه آندوسکوپی | قیمت دستگاه آندوسکوپی پنتاکس | آندوسکوپی قیمت | قیمت تجهیزات آندوسکوپی | آندوسکوپی دستگاه گ

cccccccc

دستگاه آندوسکوپ که برای ديدن حفره‌ها و يا ارگان‌هاي داخلي بدن استفاده می شود، مرکب از دو کلمه «اندو» به‌ معنای «داخل» و «اسکوپ» به‌ معني «وسيله ديدن» است. قسمت اسکوپ آن اغلب از طريق سوراخ‌های طبيعی بدن مانند دهان در برونکوسکوپی، رکتوم در سيگموييدوسکوپی و يا واژن در سيستوسکوپی، داخل بدن مي‌شود.

آندوسکوپ‌هاي دستگاه گوارش، در سطح بالاي پيچيدگی (در هر دو طيف تشخيصي و درماني) در ميان دستگاه‌هاي پزشکي قرار دارند و استفاده از آنها، درجه بالايي از مهارت و تجربه را مي‌طلبد. در واقع آندوسکوپ‌ها، مجموعه‌ای از ويدئوها و کامپيوترهاي مدرن و تکنولوژی پيشرفته مهندسي مواد هستند. از آنها در مواقع لزوم، براي گرفتن نمونه پاتولوژی از بعضي اعضا مانند کولون و برونش‌های ريه نيز استفاده مي‌شود.

انواع گوناگون اين دستگاه‌ها که به‌منظور بررسی بيشتر دستگاه گوارش استفاده مي‌شود، شامل ازوفاگوگاسترودئودنوسکوپ (گاستروسکوپ)، انتروسکوپ، دئودنوسکوپ، کلدوکوسکوپ، اکوآندوسکوپ، کولونوسکوپ و سيگموئيدوسکوپ است.

 

قیمت دستگاه آندوسکوپی | اجزای دستگاه آندوسکوپی | دستگاه آندوسکوپ چیست | قیمت دستگاه آندوسکوپی دست دوم | نمایندگی دستگاه آندوسکوپی المپوس | اجزای دستگاه آندوسکوپی | قیمت دستگاه آندوسکوپی پنتاکس | آندوسکوپی قیمت | قیمت تجهیزات آندوسکوپی | آندوسکوپی دستگاه گوارش