Nature

ارلن مایر | ارلن مایر آزمایشگاهی | قیمت ارلن مایر | خرید ارلن مایر | قیمت ارلن شیشه ای | خرید ارلن شیشه ای آزمایشگاهی | فروش ارلن شیشه ای | ارلن مایر آزمایشگاه

ffd

ارلن مایر چیست

ارلن مایر یا مخروطی نوعی فلاسک آزمایشگاهی است که یک تَه مسطح ، یک بدنه مخروطی و یک گردن استوانه ای دارد. ارلن مایر پس از این که شیمی دان آلمانی امیل ارلن مایر، آن را در سال 1860 ساخت به این نام نامیده شد.

موارد استفاده از ارلن مایر

لبه ها و کناره های به تدریج باریک شده و گردنه باریک این فلاسک به محتوای درون ظرف اجازه مخلوط شدن به وسیله چرخیدن را می دهد، بدون خطر ریختن است و آنان را برای تیتراسیون مناسب می سازد. چنین شکل و طرح های فلاسک را برای جوشاندن مایعات مناسب می کند. بخارهای داغ در بخش بالای فلاسک ارلن مایر متمرکز و فشرده می شوند، و از دست رفتن و افت محلول را می کاهند. فلاسک های ارلن مایر می تواند قیف های فیلتر را محافظت کند.

ارلن مایرآزمایشگاه چیست

دو مشخصات خاص فلاسک های ارلن مایر آنها را برای تبلورسازی مجدد مناسب می کند. بالن و فلاسک های ارلن مایر نیز در میکروبیولوژی برای تهیه کشت های میکروبی استفاده می شوند. ظرف های پلاستیک یا شیشه ای در کشت سلولی استفاده می شوند. استرلیزه شده و ممکن است برای افزودن تبادل گاز در طی کشت میکروبی و تلقیح و تکان دهی دارای روزنه های هواکش دار باشد. استفاده از حداقل مقدارهای مایع، نه بیشتر از یک پنجم کل حجم فلاسک، و تیغه های قالب ریزی شده درون سطح داخلی فلاسک برای زیاد کردن انتقال گاز و افزودن و جلو انداختن مخلوط خدمت می کنند وقتی که فلاسک ها را به طور چرخشی تکان می دهند.

 

ارلن مایر | ارلن مایر آزمایشگاهی | قیمت ارلن مایر | خرید ارلن مایر | قیمت ارلن شیشه ای | خرید ارلن شیشه ای آزمایشگاهی | فروش ارلن شیشه ای | ارلن مایر آزمایشگاه