Nature

اکستنشن تیوب در بیمارستان | کاربرد اکستنشن تیوب پزشکی | مشخصات اکستنشن تیوب | تیوب بیمارستانی قیمت | قیمت اکستنشن تیوب بیمارستانی | خرید اکستنشن تیوب بیمارستانی | فروش اکستنشن تیوب بیمارستانی

تیوب و اکستنشن تیوب چیست

اکستنشن تیوپ وسیله ایست استریل و یک بار مصرف که بسته به کاربرد آن در سایز ها و اندازه های مختلف و رنگ بندی های مختلف موجود می باشد. بسته به شکل انتهای لوله کا به دو دسته MM , MF موجود می باشد.

یک سر پیچ یا ام اف یا نری مادگی از بیشترین مدل اکستنشن تیوپی هست که در اکثر مراکز درمانی و مراکز تشخیصی و ام ار ای استفاده میشوداین محصول ارتباط میان ست سرم ، ست خون ، میکروست و سایر ست ها را از یک سو با آنژیوکت ، اسکالپ وین و … از سوی دیگر برقرار می کند به طوری که با کمک آن می توان فاصله بیشتر و ایمنی بین بیمار و مواد تزریقی ایجاد کرد تا میدان عمل کادر پزشکی افزایش یابد. اکستنشن تیوب سوپا در طول های مختلف در انواع یک سر کانکتور ، دو سر کانکتور ، فنری ، شفاف و تیره با کارایی های مختلف برای اتصالات متفاوت از مدیکال گرید تولید میگردد . انواع تیره در تزریق دارو های حساس به نور کاربرد دارد.

 

اکستنشن تیوب در بیمارستان | کاربرد اکستنشن تیوب پزشکی | مشخصات اکستنشن تیوب | تیوب بیمارستانی قیمت | قیمت اکستنشن تیوب بیمارستانی | خرید اکستنشن تیوب بیمارستانی | فروش اکستنشن تیوب بیمارستانی