Nature

تخت ژنیکولوژی قیمت | تخت ژنیکولوژی دست دوم | خرید تخت ژنیکولوژی | فروش تخت ژنیکولوژی دست دوم | قیمت تخت ژنیکولوژی برقی | قیمت تخت ژنیکولوژی مکانیکی | قیمت تخت ژنیکولوژی مامایی | لیست قیمت تخت ژنیکولوژی

 

مورد استفاده ی این تخت در مطب های زنان و برای انجام معاینات پزشکی،زایمان،مراقبت های بعد از زایمان است طراحی و ارگونومیک این تخت به صورتی است که معاینات پزشکی برای پزشک به سهولت انجام می پذیرد.

استفاده از تخت های زایمان در مدل های برقی و نیز مکانیکی مدتی است رواج یافته است. این امر به این دلیل است که تخت های زایمان می تواند شرایط راحتتری را برای مادران باردار در زمان زایمان فراهم کنند. همچنین تخت های زایمان به سرعت امکان تبدیل به تخت های جراحی را دارند و درنتیجه شرایط بحرانی را با کمک آن ها می توان به خوبی کنترل کرد. همچنین برای مراقبت های بعد از زایمان هم کارایی خوبی را خواهند داشت.

ژنیکولوژی چیست ؟

( Genicology): شاخه ای از علم پزشکی که به مطالعه ی بیماری های دستگاه تناسلی زنان می پردازد ژنیکولوژی از دو واژه ی ژنیکو (Geneco) به معنی زن و (Logy) به معنی مطالعه گرفته شده است.

ژنیکولوژی زنان قسمتی از طب زنان است که به بررسی بیماریهای دستگاه تناسلی فوقانی وتحتانی زنان اعم ازاناتومی-فیزیولوژی-بیماریهای خوشخیم-بیماریهای بد خیم-عفونت ها-پیشگیری ازبیماریها-روشهای تنظیم خانواده-غربالگری بیماریها-اپیدمیولوژی بیماریها میپردازد.

  • تخت ژنیکولوژی
  • برای دسترسی به ساختار های لگنی پنج راه وجود دارد.
  • ز راه واژن -واژینال
  • از طریق شکم – لاپاراتومی
  • از روش نوین و استفاده از تلسکوپ – لاپاراسکوپی
  • ترکیب واژینال و لاپاروسکوپی
  • ترکیب لاپاروتومی و واژینال 

.برخی از اعمال ژنیکولوژی زنان که با روش واژینال قابل انجام است شامل :

  1. انجام نمونه برداری ازسرویکس 
  2. هیسترکتومی واژینال 
  3. ،سیستول و رکتوسل اشاره کرد.

 

تخت ژنیکولوژی قیمت | تخت ژنیکولوژی دست دوم | خرید تخت ژنیکولوژی | فروش تخت ژنیکولوژی دست دوم | قیمت تخت ژنیکولوژی برقی | قیمت تخت ژنیکولوژی مکانیکی | قیمت تخت ژنیکولوژی مامایی | لیست قیمت تخت ژنیکولوژی