Nature

دستگاه کویترون دندانپزشکی | دستگاه جرم گیر دندانپزشکی | قیمت دستگاه جرم گیر دندانپزشکی | قیمت دستگاه کویترون | دستگاه کویترون | قیمت دستگاه جرم گیری دندان | خرید جرم گیر دندانپزشکی

dasda

دستگاه کاویترون

جرمگیری یکی از ضروری ترین درمان های دندانپزشکی است. پلاک میکروبی، مهم ترین عامل ایجاد بیماری های لثه و پوسیدگی های دندانی است. به علت سطح ناصاف جرم های دندانی، تشکیل پلاک های میکروبی بر روی آن ها بیش از دندان است و با مسواک زدن نیز نمی توان این پلاک ها را حذف کرد. از طرفی جرم ها باعث بوی بد دهان و بد شکلی دندان ها و نیز تخریب لثه و لق شدن دندان ها می شوند. از این رو،بسیار مهم است که جهت جرمگیری و معاینات دوره ای به طور مرتب به دندانپزشک مراجعه کنیم.دستگاه کویترون یا جرم گیری دندان برای جدا کردن و از بین بردن جرم و پلاک روی دندان و داخل لثه با شکستن جرم دندان استفاده می شود. اساس کار این دستگاه، امواج (اولتراسوند) فراصوت است.

جرمگیرهای دندان از نظر سیستم ایجاد ارتعاش به سه دسته تقسیم می شوند:

جرمگیر اولتراسونیک القایی

در این نوع دستگاه ها، ارتعاش به وسیله سیم پیچ القایی بدنه و ورقه های مغناطیسی تراکمی قلم کویترون ایجاد می شود.

جرم گیر اولتراسونیک پیزوالکتریک

در دستگاه جرم گیر اولتراسونیک پیزوالکتریک، با استفاده از خاصیت کریستال هاى پیزوالکتریک مانند کوارتز که با ورود نیروى الکتریسیته به آن ها موجب ایجاد نیروى مکانیکى مى شود، ارتعاش پیوسته اى تولید مى شود. در این نوع دستگاه ها، حرکات ارتعاشى قلم به صورت عمودى است و حرکت افقى ندارد و همچنین کریستال آن ها، حرارت کمترى ایجاد مى کند.

جرم گیر اولتراسونیک هوایى

: در هندپیس این نوع دستگاه ها، با استفاده از هواى فشرده ارتعاش ایجاد مى شود و توسط محور مرکزى توخالى که در آن آب در جریان است، ارتعاش به نوک قلم منتقل مى شود.

اجزاى اصلى دستگاه کاویترون

جعبه اصلى |هندپیس و قلم | سیستم آب

 

دستگاه کویترون دندانپزشکی | دستگاه جرم گیر دندانپزشکی | قیمت دستگاه جرم گیر دندانپزشکی | قیمت دستگاه کویترون | دستگاه کویترون | قیمت دستگاه جرم گیری دندان | خرید جرم گیر دندانپزشکی