Nature

اتوکلاو بیمارستانی چیست | اتوکلاو بیمارستانی سازگر | دستگاه اتوکلاو بیمارستانی | انواع اتوکلاو بیمارستانی | قیمت اتوکلاو بیمارستانی | اتوکلاو بخار بیمارستانی | بهترین اتوکلاو بیمارستانی | اتوکلاو بیمارستان

اتوکلاو بیمارستانی

باتوجه به اینکه استفاده مداوم از ابزار های پزشکی باعث آلوده شدن آنها با وسایل میکروبی می شوند پس استفاده برای استریل کردن آنها ضروری میباشد.

اتوکلاو بیمارستانی چیست؟

اتوكلاو (Autoclave) از دو كلمه Auto به معنی خودكار و clave به معنی قفل شونده تشكیل شده است و در كل به معنی دستگاه خود قفل شونده برای استریل مواد، توسط بخار تحت فشار است. اتوكلاو بیمارستانی با توجه به استفاده مداوم از وسایل پزشكی و آلوده شدن این وسایل در اثر استفاده و تماس با مواد میكروبی، استریل كردن آن ها یكی از موارد ضروری به شمار می رود.

موارد کاربرد اتوکلاو بیمارستانی

به طور كلی تمام مواد غیر عفونی و عفونی آلوده شده با عوامل بیولوژیك شامل بقایای نمونه های محیط كشت تلقیح شده ، پاتوژن های رشد كرده ، سلول های انسانی ، حیوانی و گیاهی ، مواد آلوده شده به مدفوع انسان یا حیوان، محصولات خونی انسان و حیوان و ... می توانند اتوكلاو شوند.

البته بعضی از موارد نیز نباید اتوکلاو شوند مانند داروهای سرطانزا رادیو ایزوتوپ ها مواد شیمیایی قابل تبخیر یا هرماده خطرناک دیگری را که ممکن است در اثر حرارت تبخیر شوند و انتشار یابند.

طرز کار دستگاه اتوکلاو بیمارستانی:

ابتدا وسایلی که باید استریل شوند را با آب مقطر و املاح بهداشتی پاک می شوند سپس آنهارا درون پک هایی قرارداده و داخل سبد ها یا قفسه هایی که داخل چمبر هست قرار می دهیم چمبر بسته می شود و تنظیمات مناسب زمان و درجه حرارت برای اقلامی که میخواهند استریل شوند انتخاب می شوند.

برخی از اتوکلاو ها این پارامترهای مخصوص به خود را دارند و از پیش تعیین شده هستند و با فشردن یک دکمه استریل آغاز می شوند.محدوده استریلیزاسیون ۱۲۱ تا ۱۳۵ درجه سانتی گراد است و پس از اینکه چرخه استریل کامل شد بخار با کمک یک خلاء نسبی خارج می شود.

 

اتوکلاو بیمارستانی چیست | اتوکلاو بیمارستانی سازگر | دستگاه اتوکلاو بیمارستانی | انواع اتوکلاو بیمارستانی | قیمت اتوکلاو بیمارستانی | اتوکلاو بخار بیمارستانی | بهترین اتوکلاو بیمارستانی | اتوکلاو بیمارستان