Nature

میکروسکوپ آزمایشگاهی قیمت | میکروسکوپ آزمایشگاهی دست دوم | میکروسکوپ آزمایشگاهی چیست | میکروسکوپ آزمایشگاهی دیجیتال | میکروسکوپ آزمایشگاهی خرید | میکروسکوپ آزمایشگاهی زایس | میکروسکوپهای آزمایشگاهی | قیمت میکروسکوپ آزمایشگاهی المپیوس | عکس میکروسکوپ آزمای

xccxx

میکروسکوپ آزمایشگاهی چیست؟

میکروسکوپ آزمایشگاهی یکی از ابزار های مهم تجهیزات آزمایشگاهی برای دیدن نمونه ها با بزرگنمایی بسیار بالا است. همه ی میکروسکوپ ها بر اساس نور و طول موج های مختلف کار میکنند. نحوه ی تشخیص کیفیت میکروسکوپ آزمایشگاهی طبق تنظیم نور می باشد. معمولا عدسی به کار رفته در میکروسکوپ همگرا است. این دستگاه شامل پایه و لوله و عدسی های شی ای می باشد.

میكروسكوپ های مختلف دارای بزرگنمایی های متفاوتی میباشند كه عموماً با وجود عدسی های گوناگون، تصویر نمونه مورد نظر چند برابر می شود . اصول كلی در تمامی انواع میكروسكوپ ها براساس عبور نور با طول موج های متفاوت از چندین عــدسی محدب می باشد كه هرچقدر طول موج نور به كار رفته در میكروسكوپ مزبور كوتاه تر باشد قدرت تفكیك و یا جــداكنندگی آن میكروسكوپ بیشتر است.

انواع میکروسکوپ آزمایشگاهی

میكروسكوپ فلورسنت

به همراه واحد كنترل، صفحه كلید و منبع فلوئورسنت می باشد و جهت بررسی و مشاهده اجزا و اندامك هایی از سلول و میكروارگانیسم هایی كه با رنگ فلورسنت رنگ آمیزی شده باشند، استفاده می گردد. این دستگاه قابلیت عكس برداری از نمونه ها و ثبت اطلاعات بر روی هر عكس را نیز دارا می باشد.

 میكروسكوپ دوچشمی

این دستگاه میكروسكوپ دوچشمی نوری است كه دارای عدسی های5، 10، 20،40 و 100 و قابلیت فاز كنتراست و نصب دوربین عكسبرداری می باشد كه برای مشاهده معمولی و نمونه هایی كه رنگ آمیزی نشده اند مورد استفاده قرار می گیرد.

میكروسكوپ اینورت

این دستكاه دارای قابلیت فازكنتراست و نصب دوربین عكاسی و فیلمبرداری می باشد و در بررسی نحوه حركت، تولید مثل، شناسایی، شمارش زئو و فیتو پلانكتون ها و سایر میكروارگانیسم ها استفاده می گردد.
از این میکروسکوپ همچنین در شرایطی مانند زمانی که نیاز به دستکاری نمونه ها داریم یا در مواقعی که به فضای بالای نمونه احتیاج است مثلا برای بازوهای میکانیکی و ابزارهای کوچک نگه داری و دستکاری نمونه، در کاربردهای وابسته به فن استخراج و ذوب فلزات استفاده می شود. به صورتی که عملیات روی نمونه در محلی بالای صفحه انجام گیرد تا برای عدسی های شیئی که زیر نمونه اند، قابل رویت باشد. به همین دلیل میکروسکوپ مورد علاقه ی فلز شناسان است.

صفحه نمونه در میکروسکوپ اینورت همواره ثابت است و فوکوس آن با تنظیم عدسی ها به وسیله ی حرکت دادن عدسی های شیئی در امتداد محور عمودی انجام می شود تا عدسی ها به نمونه نزدیک یا دور شوند. مکانیسم فوکوس توسط دو پیچ متحد المرکز انجام می شود تا تنظیم راحت و درست باشد. بسته یه اندازه میکروسکوپ 4 تا 6 عدد عدسی شیئی با بزرگنمایی های متفاوت در محور گردان تعبیه می شود.

استریو میكروسكوپ

این دستگاه دارای بزرگنمایی 50 برابر و قابلیت نصب دوربین می باشد و در بررسی اجزا و موجوداتی كه دارای بعد و حجم می باشند.
نظیر مرجان های دریایی، انواع ماكرو بنتوزها و سایر موجودات استفاده می شود.

میکروسکوپ آزمایشگاهی قیمت | میکروسکوپ آزمایشگاهی دست دوم | میکروسکوپ آزمایشگاهی چیست | میکروسکوپ آزمایشگاهی دیجیتال | میکروسکوپ آزمایشگاهی خرید | میکروسکوپ آزمایشگاهی زایس | میکروسکوپهای آزمایشگاهی | قیمت میکروسکوپ آزمایشگاهی المپیوس | عکس میکروسکوپ آزمایشگاهی | فروش میکروسکوپ آزمایشگاهی