Nature

تشک مواج قیمت | تشک مواج زخم بستر | تشک مواج چیست | تشک مواج سلولی | تشک مواج پزشکی | تشک مواج پیشرفته | تشك مواج تهران | تعمیر تشک مواج | جدیدترین تشک مواج | تشک مواج خانگی | تشک مواج خرید | تشک مواج سلولی خانگی | تشک مواج زنبوری | تشک طبی مواج سلولی

تشک مواج

تشک مواج وسیله ای است برای جلوگیری از زخم بستر. اجزای تشک مواج از یک عدد موتور کمپرس هوا و یک عدد تشک باد شونده تشکیل می شود. تشک های مواج در مدل هایی به اصطلاح تخم مرغی و سلولی موجود است. مدل های تخم مرغی برای بیمارانی تا وزن 50 کیلوگرم و به مدت بستری حداکثر یک ماه مفید است و مدل های سلولی برای بیمارانی تا وزن ۱۲۰کیلوگرم و به مدت بستری حداکثر ۴ سال کاربرد دارد.

انواع تشک های مواج و زیراندازهای مواج ضد زخم بستر برای جلوگیری از ایجاد و یا درمان زخم بستر به کار می روند.

عارضه زخم بستر بیشتر ممکن است در نواحی از بدن رخ دهد که فاصله بین استخوان و پوست نسبتا کم است. همچنین ایجاد زخم بستر تنها متوجه افرادی که به طور طولانی مدت بستری هستند و یا خوابیده اند (مانند موارد کما و یا نقاهتهای طولانی بعد از عمل) نیست.

انواع زخم بستر بسته به درجه شدت عبارتند از:

زخم بستر درجه 1: فقط در این حالت فرد احساس فشار بیشتری در ان ناحیه می کند و یک مقدار دچار التهاب است که این شروع زخم بستر می باشد.

زخم بستر درجه 2: یک زخم کوچک همراه با مقدار کمی التهاب و قرمزی به چشم می خورد.

زخم بستر درجه 3: این نوع زخم به سطح عضلات می رسد و سلول های مرده همراه با عفونت وجود دارد.

زخم بستر درجه 4: این نوع زخم بسیار عمیق است و علاوه بر عضلات ، استخوان را هم درگیر می کند .

 

تشک مواج قیمت | تشک مواج زخم بستر | تشک مواج چیست | تشک مواج سلولی | تشک مواج پزشکی | تشک مواج پیشرفته | تشك مواج تهران | تعمیر تشک مواج | جدیدترین تشک مواج | تشک مواج خانگی | تشک مواج خرید | تشک مواج سلولی خانگی | تشک مواج زنبوری | تشک طبی مواج سلولی