Nature

دکانتور آزمایشگاهی | خرید دکانتور شیشه ای | خرید دکانتور آزمایشگاهی | فروش دکانتور آزمایشگاهی | قیمت دکانتور آزمایشگاهی | قیف جداکننده | قیف جداکننده آزمایشگاهی | خرید قیف دکانتور | فروش قیف دکانتور | قیف دکانتور

دکانتور آزمایشگاهی | خرید دکانتور شیشه ای | خرید دکانتور آزمایشگاهی | فروش دکانتور آزمایشگاهی | قیمت دکانتور آزمایشگاهی | قیف جداکننده | قیف جداکننده آزمایشگاهی | خرید قیف دکانتور | فروش قیف دکانتور | قیف دکانتور

دکانتور یا قیف جداکننده (Separatory funnel) یکی از ابزار آزمایشگاهی است که مایعات را بر اساس چگالی از هم جدا می‌کند مثلاً اگر مخلوط روغن و آب را در مخزن این دستگاه بریزیم بر حسب چگالی مواد در داخل این ظرف تفکیک می‌شود اگر شیر زیر ظرف را باز کنیم مایعی که دارای چگالی بالاست در زیر قرار گرفته و از دستگاه خارج می‌گردد تا اینکه به مرز جدایی مایعات (روغن و آب) برسد، در چنین حالتی شیر را می‌بندیم و دستگاه با موفقیت دو مایع مخلوط را از هم جدا می‌کند.