Nature

دستگاه الکتروشوک | طرز کار الکتروشوک | خرید الکتروشوک | فروش الکتروشوک | دستگاه الکتروشوک اورژانس | قیمت الکتروشوک | دﻓﻴﺒﺮﻳﻼﺗﻮر | قیمت دﻓﻴﺒﺮﻳﻼﺗﻮر

الکتروشوک

 

دستگاه الکتروشوک چیست؟

الکتروشوک (دفيبريلاتور) یکی از تجهیزات مهم اتاق های عمل است. از الکتروشوک برای اعمال یک شوک الکتریکی قوی به بیمارانی که قلب آنها به هر دلیل از کار باز ایستاده است به کار می رود. شوک الکتریکی اعمال شده به قلب در برخی موارد باعث بازگشت ریتم قلبی به حالت اولیه می شود.

طرز كار الکتروشوک

دفيبريلاتور از يك منبع تغذيه و يا يك باطري داخلي بزرگ براي شارژ نمودن يك خازن حجيم بين مقادير 5 تا 400 ژول استفاده مي كند. دو قطعه فلزی (پرلس) يا همان الكترودها به دفيبريلاتور متصل است و بر روی هر دو طرف سينه بيمار قرار می گيرد. انرژی ذخيره شدن در درون خازن از يك الكترود به الكترود ديگر از ميان سينه بيمار (توسط سينه بيمار) آزاد يا دشارژ می گردد كه در نتيجه اين شوك به قلب منتقل شده و ضربان ريتميك (منظم) مجدداً به قلب باز می گردد. همچنین دفيبريلاتورها يك مانيتور مربوط به ECG و ثبت كننده الكتروكارديوگرام دارند كه دايماً شكل موج ECG را نمايش مي دهد و واحد اندازه گيری آن ژول است.

انواع دفيبريلاتور

ديفيبريلاتورها در انواع كاشتني، داخلي، خارجي، خودكار و نيمه خودکار ارایه می شوند. نگهداري سيستم در زمان هايي كه از دستگاه استفاده نمي شود، لازم است تا شارژ كامل در دمای اتاق كه معمولاً بسته به نوع سيستم 4 تا 24 ساعت به طول می انجامد، در حال شارژ مداوم باشد.

 

مطالب مرتبط با دستگاه الکتروشوک:

  • الکتروشوک یا دﻓﻴﺒﺮﻳﻼﺗﻮرچیست و برای چه بیمارانی توصیه می شود؟
  • الکتروشوک یا دﻓﻴﺒﺮﻳﻼﺗﻮر چگونه کار می کند؟
  • راﻫﻨﻤﺎی اﺳﺘﻔﺎده ازدﺳﺘﮕﺎه الکتروشوک یا دﻓﻴﺒﺮﻳﻼﺗﻮر
  • نکات مهم در انتخاب الکتروشوک یا دﻓﻴﺒﺮﻳﻼﺗﻮر
  • فیزیولوژی دستگاه الکتروشوک

 

دستگاه الکتروشوک | طرز کار الکتروشوک | خرید الکتروشوک | فروش الکتروشوک | دستگاه الکتروشوک اورژانس | قیمت الکتروشوک | دﻓﻴﺒﺮﻳﻼﺗﻮر | قیمت دﻓﻴﺒﺮﻳﻼﺗﻮر