Nature

شیشه مایعی | قیمت شیشه مایعی | فروش شیشه مایعی | شیشه مایعی آزمایشگاهی | خرید آنلاین شیشه مایعی آزمایشگاهی | قیمت شیشه مایعی آزمایشگاهی |‌ شیشه مایعی دهان تنگ | شیشه مایعی دهان گشاد

شیشه ها دو دسته اند یکی شیشه دهان تنگ (مایعی) و دیگری شیشه دهان گشاد می باشد. از این شیشه ها به طور گسترده در کاربردهای آزمایشگاهی و تحقیقاتی به کار گرفته می شود. اصولا از شیشه های دهان تنگ برای ذخیره و نگهداری مایعات استفاده می گردد. زیرا به واسطه باریک بودن دهانه ی آن انتقال و ریختن مایعات راحت تر می باشد. اما مانند یکسری از بشرها دارای لبه ای در دهانه برای ریختن نمی باشد.

برای بستن و مسدود کردن هوا از درپوش یا هرنوع مسدود کننده می توان استفاده نمود که هنگام برداشتن آنها بهتر است از پارافیلم برای جلوگیری از ورود و خروج محلول استفاده نمود. این درپوشها می توانند پلاستیکی و از جنس پلی پروپیلن باشند یا اینکه از جنس شیشه ی سنباده ای باشند. شکل درپوش ها می تواند متفاوت، به صورت دایر، چندضلعی باشد.
این ظروف مدرج نبوده و برای اندازه گیری استفاده نمی شود و برای اندازه گیری باید از سایر ظروف مانند پیپت، بالن، استوانه مدرج و ارلن استفاده نمود.

شیشه مایعی | قیمت شیشه مایعی | فروش شیشه مایعی | شیشه مایعی آزمایشگاهی | خرید آنلاین شیشه مایعی آزمایشگاهی | قیمت شیشه مایعی آزمایشگاهی |‌ شیشه مایعی دهان تنگ | شیشه مایعی دهان گشاد