Nature

اسپیرومتری | اسپیرومتری چیست | اسپیرومتری تشویقی | اسپیرومتر ایرانی | اسپیرومتری قیمت | اسپیرومتر پرتابل | اسپیرومتری بیمارستان | اسپیرومتری پرتابل | قیمت اسپیرومتر پرتابل | اسپیرومتری تنفسی | اسپیرومتری تشخیصی | اسپیرومتر خرید | اسپیرومتری خانگی | اسپیرو

اسپیرومتر

اسپیرومتر یا دم سنج دستگاهی است برای اندازه‌گیری حجم هوای دم و بازدم. اسپیرومتر جهت اندازه گرفتن اکسیژن از هوای محیط و انتشار آن به سلول های بدن برای انجام فعالیت‌های سوخت‌ و ساز بدن و همچنین دفع دی اکسید کربن حاصل از سوخت و ساز بدن است. ریه‌ها اعضای اصلی اسپیرومتر هستند. اسپیرومتر فعالیت‌های دیگری نیز از قبیل گرم و تازه کردن گازها در تماس با سطح (سطح تهویه‌ای)، محافظت غشاء های سطحی از عوامل مخرب محیطی مانند اجزاء سمی معلق در هوا، میکرو ارگانیسم ها، خشکی و دمای بسیار زیاد و همچنین خنثی کردن ناگهانی PH و مایعات بدن به کار می‌رود. جهت درک بهتر رفتار گازها در اسپیرومتر از قوانین رابرت بویل، چارلز و هنری استفاده می‌شود.

اسپیرومتری:

عمل انجام شده توسط دستگاه اسپیرومتر را اسپیرومتری می نامند.

اسپیروگرام:

به برگه ای که دستگاه شاخص ها را روی آن ثبت می کند، اسپیروگرام می گویند.

تست اسپیرومتری (تست تنفس) در موارد ذیل انجام می شود:

 • تشخیص زود رس و به موقع بیماریهای ریوی (آسم , COPD , برونشیت و…) وتعیین شدت انسداد راه هوایی
 • درمان به موقع و جلوگیری از عوارض بیماریهای ریوی وناتوانی های تنفسی
 • کمک به افتراق تنگی نفس های قلبی و ریوی
 • پیگیری و فالواپ بیماری های ریوی برای ادامه یا تغییر نوع یا میزان درمان های دارویی (اسپری ها )
 • معاینات قبل از استخدام جهت تعیین قابلیت فرد برای کار و شغل مورد نظرمنحنی کامل
 • معاینات دوره ای سالانه ی طب کار جهت بررسی بیماریهای شغلی و حفظ سلامت کارگران
 • در صورت نیاز توصیه برای تغییر شغل یا محدود کردن کارگران بیمار
 • تعیین میزان خطر برخی اعمال جراحی با استفاده از تست عملکرد ریوی (اسپیرومتری)

مطالب مرتبط با اسپیرومتر:

 • اسپیرومتر چگونه کار میکند
 • روش‌های اسپیرومتری کدام هستند
 • موارد منع استفاده از اسپیرومتری چی هستند
 • عوارض اسپیرومتری را بدانید

 

اسپیرومتری | اسپیرومتری چیست | اسپیرومتری تشویقی | اسپیرومتر ایرانی | اسپیرومتری قیمت | اسپیرومتر پرتابل | اسپیرومتری بیمارستان | اسپیرومتری پرتابل | قیمت اسپیرومتر پرتابل | اسپیرومتری تنفسی | اسپیرومتری تشخیصی | اسپیرومتر خرید | اسپیرومتری خانگی | اسپیرومتر دستگاه | اسپیرومتر ریوی | اسپیرومتر ریه | فروش اسپیرومتر