Nature

قیمت پمپ سرنگ | پمپ تزریق | کالیبراسیون پمپ سرنگ | تعمیرات پمپ سرنگ | ساخت پمپ سرنگ | پرفیوزر چیست؟ | خرید پمپ شیمی درمانی | قیمت پمپ سرنگ | تعمیرات پمپ سرنگ | ساخت پمپ سرنگ | پمپ تزریق | Syringe Pump

syr

در بخش مراقبت های ویژه و یا پس از عمل های جراحی مختلف ممکن است لازم باشد تا میزان خاصی دارو به صورت منظم و در زمان خاص به بیمار تزریق شود. همانطور که می دانید تزریق کنترل نشده برخی از داروهای خاص به بدن ، باعث آوردوز میشود و خطرات جانی را برای بیمار در بر خواهد داشت.

پمپ سرنگ چیست؟

پمپ سرنگی پمپی است که برای تزریق مقدار خاصی از دارو را به صورت پیوسته و در زمان معینی به خون از طریق یک سوزن بسیار نازک در زیر بازو، پا و یا شکم تزریق کرد.

دستگاه پمپ سرنگ، دارو را به صورت زیر جلدی وارد بدن فرد بیمار می کند بنابراین ناحیه ی بکارگیری از این پمپ ها عملا نامحدود است، با آن که آماس ممکن است باعث شکل گیری تداخل در عمل تعدادی از دارو ها شود .حافظه بکار گرفته شده در پمپ سرنگ از نوع دائمی بوده و آخرین تنظیمات اعمال شده از قبیل اندازه سرنگ و سرعت تزریق، تا زمان تغییر، در حافظه سیستم ثبت می گردد.از کاربردهای اصلی پمپ سرنگ می توان مواردی همچون تزریق کم و کنترل شده محلول در مراحل آزمایش را نام برد. دستگاه پمپ سرنگی جهت به کار گیری انواع سرنگ ها طراحی شده است. پمپ سرنگ با توجه به ابعاد سرنگ استفاده شده، قابلیت تزریق مقدار معینی محلول با سرعتهای مختلف را دارد. قطر سرنگ استفاده شده از طریق صفحه کلید وارد سیستم شده و دستگاه میزان دقیق را محاسبه و اعمال می‌نماید.

انواع پمپ سرنگی

پمپ سرنگی تزریقی

در پمپ سرنگی تزریقی، شناور سرنگ به سمت جلو به وسیله ی موتور هدایت میشود و پس از اتمام سرنگ باید دستی پر شود.

پمپ تزریقی / بیرون کشیدن

همانند پمپ تزریقی میباشد ولی در پایان کار موتور برگشته و شناگر سرنگ در جهت مخالف حرکت می کند و سرنگ دوباره پر می شود.

پمپ های جریان مداوم و کشیدن / هل دادن

این پمپ های سرنگ نوعی از پمپ های به بیرون کشیدن تزریقی می باشند با این تفاوت که سرنگ ها در جهت مخالف با یک دیگر قرار دارند،همان طور که یک سرنگ تزریق می کند دیگری با همان سرعت بیرون می کشد .

پمپ سرنگی فشار بالا

در پمپ سرنگی فشار بالا، میزان فشار و نیرو به قطر سرنگ بستگی دارند و اگر قطر سرنگ زیاد باشد به نسبت سرنگ قطر کمتر ،فشار کمتری را تولید می کند.

 

قیمت پمپ سرنگ | پمپ تزریق | کالیبراسیون پمپ سرنگ | تعمیرات پمپ سرنگ | ساخت پمپ سرنگ | پرفیوزر چیست؟ | خرید پمپ شیمی درمانی | قیمت پمپ سرنگ | تعمیرات پمپ سرنگ | ساخت پمپ سرنگ | پمپ تزریق | Syringe Pump