Nature

خرید ساکشن | ساکشن بیمارستانی | ساکشن جراحی | قیمت ساکشن | فروش ساکشن | قیمت ساکشن بیمارستانی | قیمت ساکشن جراحی | دستگاه ساکشن بیمارستانی | دستگاه ساکشن اتاق عمل | پمپ ساکشن

suction

دستگاه ساکشن بیمارستانی چیست؟

دستگاه ساکشن بیمارستانی برای جمع آوری مایعات و مخاط ناشی از یک عمل جراحی و یا یک بیماری داخلی از ساکشن استفاده میشود به این صورت که یک شیلنگ آنتی باکتریال را به سمت مایعات هدایت میکنند و چون این لوله به دستگاه ساکشن متصل است شروع به مکیدن و جمع آوری این مایعات در ظروف ساکشن می انجامد.

در بخش های بیمارستان نیز از ساکشن استفاده می شود که از همه مهمتر در اتاق های عمل از ساکشن و در حین عمل جراحی برای کشیدن مایعات و باز شدن فضای دید پزشک جراح در ناحیه جراحی میباشد. دستگاه ساکشن در بخش های ریکاوری نیز از این دستگاه استفاده میشود.

بیمار را پس از عمل جراحی و در صورتی که مایعات برای تنفس بیمار ایجاد مشکل کنند از دستگاه ساکشن استفاده میشود.

در دیگر بخش های یک بیمارستان از جمله بخش زایمان و مامایی و اورژانس نیز از این ساکشن بهره گرفته میشود.

کاربرد ساکشن بیمارستانی

  • برداشتن سریع محلول های شستشو از ناحیه زخم
  • خالی کردن حفرات آبسه
  • گرفتن تومور در طول برداشتن آن
  • تمیز و خشک نگه داشتن زخم برای مشخص شدن محل خونریزی
  • مکیدن بافت های نکروتیک و صدمه دیده مغزی یا تومورهای نرم مغزی
  • تخلیه کردن مایع مغزی نخاعی از بطن یا فضای زیر سخت شامه
  • کمپرس کردن رگ خونریزی دهنده
  • انتقال جرقه الکتروکوتر به ناحیه خونریزی و کشیدن دودهای حاصل از کوتریزاسیون

 

خرید ساکشن | ساکشن بیمارستانی | ساکشن جراحی | قیمت ساکشن | فروش ساکشن | قیمت ساکشن بیمارستانی | قیمت ساکشن جراحی | دستگاه ساکشن بیمارستانی | دستگاه ساکشن اتاق عمل | پمپ ساکشن