Nature

دماسنج طبی دیجیتال | دماسنج طبی چیست | دماسنج طبی و معمولی | دماسنج طبی لیزری | دماسنج طبی قیمت | قیمت دماسنج طبی دیجیتال | دماسنج پزشکی جیوه ای | دماسنج های پزشکی | انواع دماسنج های طبی

دماسنج طبی برای سنجش دمای بدن بیماران به کار می‌رود. معمولاً این دماسنج دارای مخزن جیوه و استوانه شیشه‌ای مدرج است که از ۳۵ تا ۴۲ درجه بندی شده‌است (در مقیاس سلسیوس). دماسنج در زیر زبان، زیر بغل یا مقعد قرار می‌گیرد. البته سنجش دمای بیمار از پیشانی یا پرده صماخ نیز قابل انجام است. امروزه از دماسنج‌های دیجیتال نیز استفاده می‌شود.

 

دماسنج طبی دیجیتال | دماسنج طبی چیست | دماسنج طبی و معمولی | دماسنج طبی لیزری | دماسنج طبی قیمت | قیمت دماسنج طبی دیجیتال | دماسنج پزشکی جیوه ای | دماسنج های پزشکی | انواع دماسنج های طبی