Nature

ابزار تشخیص دیابت | ابزار تشخیص نوروپاتی | ابزار تشخیصی | ابزار نورولوژی | ادراک حسی | ترموفیل | حسگر حرارتی | محصولات نورولوژی | مونوفیلامان | نوروپاتی | نوروپاتی دیابتی

ترموفیل یک ابزار مفید برای تشخیص نوروپاتی در بیماران دیابتی است. ترموفیل ابزاری است به شکل یک قلم با انتهای مسطح که برای اندازه­ گیری ادراک حرارتی به­ کار می­رود. روش کار با این وسیله بدین صورت است که هر یک از دو سر آن در تماس با پوست بیمار قرار می‌گیرند. میان دو انتهای این وسیله اختلاف دما وجود دارد، انتهای پلاستیکی در دمای اتاق ( حسگر خنثی / گرما ) است، در حالی که پایه استیل در دمای پایین ( حسگر سرما ) است. از این وسیله می‌توان در کنار سایر معاینات نوروپاتی، به ویژه در بیماران دیابتی استفاده نمود. پزشک به صورت متناوب سطح مسطح دستگاه را در فواصل رندم در قسمت بالای پا قرار می­دهد. اگر بیمار به طور صحیح به ورودی حرارتی پاسخ دهد، یعنی ادراک حرارتی رضایت بخشی داشته و در غیر این صورت مبتلا به نوروپاتی می‌باشد.

 

ابزار تشخیص دیابت | ابزار تشخیص نوروپاتی | ابزار تشخیصی | ابزار نورولوژی | ادراک حسی | ترموفیل | حسگر حرارتی | محصولات نورولوژی | مونوفیلامان | نوروپاتی | نوروپاتی دیابتی