Nature

شیشه پودری آزمایشگاهی

براساس کاربرد یکی از دو نوع بی رنگ یا رنگی این ظرف مورد استفاده می باشد. محدودیت شیشه پودری بی رنگ این است که نمی توان برای نگهداری موادی که حساس به نور هستند استفاده نمود. این بطری ها برای نگهداری مواد پودری بسیار مناسب هستند از این جهت که ریختن و برداشتن جامدات داخل آن به واسطه گشاد بودن دهانه راحت تر است.

در این شیشه ها مانند نوع رنگی آن نیز استفاده از هر نوع درپوش و مسدود کننده راههای ورود هوا را می بندد. درپوشی که روی آنها قرار می گیرد می تواند پلاستیکی یا شیشه ای باشد.

نکاتی درباره درپوش های شیشه پودری

در پوش شیشه ای سنباده ای: استفاده از گریس همراه این مسدود کننده جداسازی را راحت تر می کند.

درپوش پلاستیکی: راحت از مورد بالا بعد از یک ذخیره سازی با زمان طولانی از شیشه جدا می گردد. جنس آنها می تواند از پلی اتیلن هم باشد.

بعد از برداشتن درپوش می توان از پارافیلم برای جلوگیری از نشت استفاده کرد. شیشه های دهان گشاد مانند سایر شیشه ها دارای سایزهای مختلفی می باشد. برای اندازه گیری نمی توان از شیشه دهان گشاد استفاده کرد و باید از سایر وسایل اندازه گیری مانند پیپت، بالن، استوانه مدرج و ارلن استفاده نمود.

ویژگی شیشه پودری

مقاوم به یکسری از اسیدها. استثنا: اسید هیدروفلوئوریک، فلوریدهای اسیدی یا محلولهای قلیایی نباید در این بطری ها نگهداری شود.
جنس آنها از پیرکس است و در برابر حرارت مقاوم
این بطری ها دربرابر اتوکلاو مقاوم هستند

کاربرد شیشه پودری

از مواد پودری و جامد به خوبی نگه داری می کند و توسط درپوش کاملا سیل میشود.
برای نگه داری پودرها و مواد شیمیایی حساس به نور از نوع رنگی آن استفاده میشود.

قیمت شیشه پودری | فروش شیشه پودری | شیشه پودری آزمایشگاهی | خرید آنلاین شیشه پودری آزمایشگاهی | کاربرد شیشه پودری | ویژگی شیشه پودری