Nature

اسکنرهای داخل دهانی | قیمت اسکنر داخل دهانی | دستگاه اسکنر داخل دهانی | اسکنر داخل دهانی دندانپزشکی | اسکنر داخل دهانی چیست | خرید اسکنر داخل دهانی | اسکنر دندانپزشکی | اسکن دندانپزشکی

 

اسکنر داخل دهانی

بر خلاف روش‌های سنتی قالب‌گیری دهان و دندان، در روش جدید با استفاده از اسکنر داخل دهانی تنها طی چند دقیقه از ناحیه مورد نظر قالبگیری دیجیتال با دقت بالایی انجام می شود.

به گزارش خبرنگار دایوپارس، اسکنر داخل دهانی به دندانپزشکان کمک می کند با قالب گیری دیجیتال، پروتزها و سایر ملزومات دندانپزشکی دیجیتال را به روش CADCAM آماده و به بیماران عرضه نمایند.

استفاده از اسکنرهای داخل دهانی تریوس، تجربه منحصر بفردی را برای دندانپزشکان به همراه می آورد.

در واقع با استفاده از اسکنر داخل دهانی، اسکن بسیار سریع، بسیار دقیق و با رنگ های کاملا واقعی، نیاز دندانپزشک را به قالب گیری سنتی با مواد قالب گیری از بین می برد.

اسکن های داخل دهانی آخرین حلقه این تکنولوژی است که کمتر از دو سال به این تکنیک اضافه شده است. با کمک این دستگاه دیگر نیازی به قالب گیری از دهان نیست به جای اسکن یا تصویربرداری از دهان به کمک وسیله مشابه یک قلم بزرگ انجام می شود

و دیگر نیازی به استفاده از خمیرهای مختلف جهت قالب گیری از دهان نیست بنابراین ضمن افزایش دقت روکش ساخته شده، طول عمر بیشتر روکش را تضمین می کند. احساس ناخوشاین دورود یک ماده خارجی در دهان را حذف کرده و عمل قالب گیری با کمک این روش از مجموعه دندانپزشکی حذف می شود.

 

اسکنرهای داخل دهانی | قیمت اسکنر داخل دهانی | دستگاه اسکنر داخل دهانی | اسکنر داخل دهانی دندانپزشکی | اسکنر داخل دهانی چیست | خرید اسکنر داخل دهانی | اسکنر دندانپزشکی | اسکن دندانپزشکی