Nature

قیمت فتال مانیتورینگ | دستگاه فتال مانیتورینگ چیست | دستگاه فتال مانیتورینگ | کاربرد دستگاه فتال مانیتورینگ | قیمت فتال مانیتورینگ بایونت | قیمت دستگاه مانیتورینگ قلب جنین | قیمت دستگاه نوار قلب جنین | قیمت فتال مانیتورینگ

فتال مانیتورینگ

دستگاه فتال مانیتورینگ

Fetal Monitoring

دستگاه فتال (جنین) مانیتورینگ اطلاعات گرافیکی یا عددی از نرخ ضربان جنین (FHR) و فعالیت رحم مادر را برای ارزیابی سلامت جنین ، فراهم می سازد. در زمان زایمان اغلب FHR در واکنش به انقباض رحم یا حرکات جنین افزایش و کاهش می یابد. بررسی الگوها، سطح خط مبنا و مشخصه های تغییر پذیر بدست آمده می تواند نشان دهنده نیاز به اتخاذ روش و یا داروی مناسب در طی زایمان باشد.

اجزای اصلی دستگاه فتال مانیتورینگ :

  • صفحه نمایش با قابلیت نمایش تمامی پارامترهای پروسه ی مانیتورینگ به صورت عددی و گراف
  • اندازه و جنس چمبر
  • اسپیکر جهت سمع صدای FHR و آلارم سیستم
  • کلید تنظیمات و هدایت پارامترها
  • کلید تنظیم ولوم صدای دستگاه
  • دکمه Toco Zero برای همسان سازی فشار پایه ی دستگاه با فشار دریافتی از سنسور مربوطه
  • دکمه Grotiwle Betten جهت جابه جایی محدوده ی بالا و پایین حیطه ی FHR
  • دکمه Clinician Event Marker که وقایع خاص در طول پروسه ی مانیتورینگ را از سایر تغییرات و پارامترهای ثبت شده، تفکیک نموده و برجسته سازی نماید
  • دکمه Trend Scroll Botton که با فشردن ان پارامترهای عددی ذخیره شده در سیستم، به صورت یک گراف در یک بازه ی زمانی یک ساعته قابل مشاهده می باشد

قیمت فتال مانیتورینگ | دستگاه فتال مانیتورینگ چیست | دستگاه فتال مانیتورینگ | کاربرد دستگاه فتال مانیتورینگ | قیمت فتال مانیتورینگ بایونت | قیمت دستگاه مانیتورینگ قلب جنین | قیمت دستگاه نوار قلب جنین | قیمت فتال مانیتورینگ